הובלות בערד

ערד

                                                        

העסקים הקטנים והבינוניים נחשבים, על פי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות ומתפתחות, כגורם מרכזי בצמיחת המשק וביצירת מקומות תעסוקה. בערד, רואים בעסקים אלה אחד המכשירים להגשמת יעדיה הכלכליים של העיר ואחד הנדבכים המרכזיים במשק.

מט"י(מרכז טיפוח יזמות) ערד הוא חלק מפריסה ארצית של מרכזי טיפוח יזמות הפועלים בהנחייתה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התמ"תשמטרתם לסייע לטפח, לפתח ולהגדיל את העסקים ברחבי הארץ. מט"י ערד, הוא חלק ממט"י נגב מזרחי, שמאחד את ערד, דימונה, ירוחם והערבה, ונותן שירותים לערד והסביבה:

  • ייעוץ עסקי ראשוני ליזמים
  • בדיקת כדאיות כלכלית
  • ייעוץ עסקי לבעלי עסקים
  • הכנת תכנית עסקית
  • אבחון וגיוס מימון לעסקים
  • חוות דעת כלכלית
  • חונכות עסקית
  • קורסים, סדנאות, פורומים

יתרונותיהם העיקריים של העסקים הקטנים והבינוניים הם חדשנות, גמישות, הקמה מהירה בעלות נמוכה ופיזור הסיכון. העסקים הקטנים עשויים לתת פתרון מתאים לבעיות תעסוקה בערד וכן בקרב אוכלוסיות ייחודיות כמו מיעוטים, נשים, חיילים משוחררים ועולים חדשים

 

   העסקים הקטנים והבינוניים נחשבים, על פי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות ומתפתחות, כגורם מרכזי בצמיחת המשק וביצירת מקומות תעסוקה. גם אנחנו בערד , רואים  בעסקים אלה אחד המכשירים להגשמת יעדיה הכלכליים ואחד הנדבכים המרכזיים במשק.

יתרונותיהם העיקריים של העסקים הקטנים והבינוניים הם חדשנות, גמישות, הקמה מהירה בעלות נמוכה ופיזור הסיכון.
העסקים הקטנים עשויים לתת פתרון מתאים לבעיות תעסוקה בערד וכן בקרב אוכלוסיות ייחודיות כמו מיעוטים, נשים, חיילים משוחררים ועולים חדשים.
יחד עם זאת, סובלים עסקים בסדר גודל קטן ובינוני מקיומם של חסמים בשטח המימון, הניהול, הנגישות למידע וכן מבעיות של ביורוקרטיה, המקשות עליהם את ההתמודדות בשוק החופשי ופוגעות בהתפתחותם ובמיצוי הפוטנציאל הטמון בהם.

היחידה לפיתוח כלכלי העובדת בשיתוף פעולה עם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה והרשות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, הסוכנות היהודית, הרשות לפיתוח הנגב פועלת להסרת חסמים אלו וליצירת סביבה עסקית תומכת המתאימה להקמתם של עסקים אלה ולהתפתחותם.

מטרת אתר זה היא להביא לידיעת ציבור היזמים ובעלי העסקים הקטנים והבינוניים את הכלים העיקריים אשר מעמידה לרשותם היחידה לפיתוח כלכלי ערד – תמר ומשרדי הממשלה השונים.


היחידה היא כתובת מרכזית אחת לבעל העסק או ליזם, בה יכול היזם או בעל העסק להיעזר בסל שירותים כולל העומד לרשותו או לקבל הכוונה ומידע על כלים רלבנטיים אחרים, המופעלים על ידי גורמים אחרים לטובתו.

 

 


Printer
מיזם גרופ בניית אתרים באינטרנט וקידום אתרים | כל הזכויות שמורות © הובלות ישראל